ҰСЫНЫСТАР
Қостанай облысының қосымша білім беру педагогикалық жұмыскерлердің тамыздық секциясы

 «Қостанай облысындағы жағдайдан тиімді дамуға дейінгі қосымша білім беруді дамытудың стратегиялық бағыттары»

 

2020 жылдың 11 тамызы                                                               Қостанай.қ

      

Қазіргі уақытта білім беру процесіне қатысушылардың процесі мен еңбек нәтижелерінің интеграциясы қосымша білім сапасы мәселесін шешуде маңызды бола бастады.

Бүгінде қосымша білім беру және даму тенденцияларының жағдайы білім беру процесін дамыту мен қызмет көрсету сапасын жақсартудың түбегейлі жаңа жүйелі және ұйымдастырушылық тәсілдерін талап етеді.

Үздіксіз білім беру ұйымдарының тартымдылығы мен тиімділігін арттыруда интеграция және желілік өзара әрекеттесу мүмкіндіктерін атап өтіп, жеке адамның қажеттіліктерін ескере отырып  балаларға қосымша білім беру сапасы мен қол жетімділігі, еңбек нарығының сұраныстарына сәйкес, қоғамға, Қостанай облысының қосымша білім беру педагог қызметкерлерінің тамыз секциясына қатысушылары келесі ұсынуды орынды деп санайды:

Қостанай облысы әкімдігі Білім беру басқармасының Психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығын:

қамтамасыз ету :

- оқушылар  үшін аймақтық деңгейдегі іс-шараларды жүйелі түрде өткізу;

- оқышылар үшін  облыс деңгейінде іс-шараларды жүйелі өткізу;

- қосымша білім беру мұғалімдерінің біліктілігін арттыру, соның ішінде қашықтан;

- қосымша білім беру ұйымдарын әдістемелікпен қамтамасыз ету.

Қалалар мен аудандардың білім бөлімдері:

1. ашылу бойынша шешім қабылдау:

- жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізе отырып, балаларға қосымша білім берудің заманауи объектілері;

- тұрғылықты жерге жақын демалыс орталықтары, аула клубтары;  

- ауылдық мектептердегі мектептен тыс ұйымдардың филиалдары;

- жеке мекеншік  қосымша білім беру ұйымдары МЖС;

2. ерекше қажеттіліктері бар балаларды мектептен тыс ұйымдарда, сондай-ақ үйде және қашықтан оқытуға жағдай жасау;

3. форс-мажор жағдайында мектептен тыс ұйымдарда қашықтықтан оқытуды қамтамасыз ету шараларын қарастыру;

4. жұмысты жалғастыру:

- оқушылар сарайының базасында технопарктер мен бизнес-инкубаторлар ашу туралы (Елбасының «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» жолдауының 7-тапсырмасы);

- балаларға қосымша білім беруді дамыту жөніндегі аймақтық ведомствоаралық үйлестіру кеңестері;

- STEAM білім беру желісі кластерлер құру - мектептен тыс ұйымдарға негізделген бизнес құрылымдар,

- балаларға қосымша білім беру бағыттарындағы мамандандырылған лагерлерді (жаз, жыл бойы) құру және ұйымдастыру туралы (мерзімі: 2020 ж. 01 маусым );

- «Қосымша білім беру навигаторы» интерактивті жобасын жасау және іске асыру үшін (мерзімі: 2020 ж. 15 қазан);

- қосымша білім беруді кеңінен тарату мақсатында тұрақты негізде іс-шаралар өткізу.

5. қамтамасыз ету:

- Қазақстан Республикасында балаларға қосымша білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерін жүзеге асыру (Білім және ғылым министрінің бұйрығы ҚР № 81 ден 19.02.2019 ж.); Қазақстан Республикасының туристік индустриясын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (б. 3.1.6. ҚРҮШ 31 мамырдан  2019 ж.);

- Қазақстан Республикасының туристік индустриясын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

- оқытушылар мен оқушылардың  жыл сайынғы мемлекеттік тапсырыс бойынша іс-шараларға қатысуы (республикалық, облыстық байқаулар, туризм және өлкетану бойынша жарыстар, экологиялық және биологиялық, ғылыми-техникалық, көркемдік және эстетикалық, музыкалық, әлеуметтік-педагогикалық және т.б бағыттармен);

- білім беру ұйымдарының қосымша білім беру педагог кадрларының біліктілігін арттыру мақсатында жыл сайынғы курстық даярлықтың мемлекеттік тапсырысына мұғалімдердің қатысуы;

- мектептен тыс ұйымдардың материалдық-техникалық базасын нығайту;

6. мектеп мұғалімдері мен қосымша білім беру мұғалімдерін тарта отырып ауыл мектептерінде қызығұлық бойынша үйірмелер ашу үшін мектептен тыс ұйымдарды қосымша білім беру жүйесінің ресурстық орталықтары ретінде пайдалану (мерзімі: 2020 ж. 15 қазан);

Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын қосымша және жалпы орта білім беру ұйымдары:

1. Қазақстан Республикасының білім және ғылымды дамытудың жұмыс жоспарларына 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шараларды енгізу (мерзімі: 01.10.2020 ж.).

2. балаларды қосымша біліммен қамту үшін ҒССДМБ 2020-2025 жылдарға арналған мақсатты индикаторына қол жеткізуді қамтамасыз ету;

3. оқытушылардың семинарлар мен біліктілікті арттыру курстарына қатысуын қамтамасыз ету (іссапар шығындарын төлеу);

4. балаларға қосымша білім беру сапасына қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып, білім беру бағдарламалары мен ұйымның даму бағдарламаларын жаңарту;

5. балаларға қосымша білім беру үйірмелерінің түрлері мен бағыттарының кеңеюін қамтамасыз ету;

6. қамтамасыз ету:

- басқа салалардан жоғары білікті кадрларды тарту (инновациялық өндіріс, ғылым, өнер, спорт, телеарна және т.б.);

- оқушыларды дайындау, соның ішінде ерекше қажеттіліктері бар балалар, аудандық, қалалық, облыстық және республикалық іс-шараларға қатысу;

- ақпараттық технология көмегімен соның ішінде қашықтық форматта  жоғары сапалы оқу процесі;

- бейіндік дайындық,  балалардың өзін-өзі кәсібилігін анықтауына ықпал етуді;

- қосымша білім беру ұйымдарының веб-сайттарында, аймақтық орталықтардың сайттарында,  ББ,  РҚББОӘО, сайттарында  БАҚ, әлеуметтік желілері арқылы қосымша білім беру ұйымдарының қызметін ақпараттық қолдау;

7. www.ziyatker.org, rcppido.kz сайтының мүмкіншіліктерін пайдалану арқылы оқытушылар мен оқушылардың білімін тиімді кеңейту, олардың ақпараттық және коммуникациялық мәдениетін арттыру.

1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg 1.jpg